Condicions de Reserva

Clàusules de la reserva:

Per a efectuar una reserva sol.licitarem que ens faciliti les dades de la persona que l'efectui i de la seva tarja de crèdit. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament com a garantia en cas d'incompareixença. Es podrà pagar en efectiu o amb tarja de credit. Els pagaments de l'apartament s'efectuarant al arribar i a continuació es farà entrega de les claus. Es carregaràn al client la reparació dels desperfectes causats i/o la reposició dels objectes malmesos.

Cancel.lació de reservas:

Per a caps de setmana: Sense càrrec les efectuades amb més de 10 dies d'antel.lació. Les cancel.lacions efectuades entre 4 i 10 dies d'antel.lació comportaran el recàrrec del 50% de l'import total.te total. Les cancel.lacions efectuades amb menys de 4 dies d'antel.lació o la incompareixença el dia d'arribada seràn considerades com a cancelació de reserva i suposaran el pagament de la totalitat de l'allotjament. Cancelada la reserva, l'empresa podrà llogar a un tercer l'apartament o casa.

Para estancias superiores a 6 noches: sin cargo las efectuadas con más de 20 días de antelación. Las cancelaciones efectuadas entre 10 y 20 días de antelación comportarán la pérdida del 50% del importe total. Las cancelaciones efectuadas con menos de 10 días de antelación o la incomparecencia el día previsto para la llegada serán consideradas como cancelación de la reserva y llevará aparejado el pago de la totalidad del alojamiento. Cancelada una reserva, la empresa podrá alquilar a un tercero el apartamento o casa de que se trate.

Importante:

La formalización de la reserva mediante el envío del formulario correspondiente implica la conformidad del cliente con las condiciones expuestas.