APARTAMENTS El Prat

Català
Castellano

Reserves

Per a fer una reserva hem de menester les dades de la persona que la fa i les de la seva targeta de crèdit. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament com a garantia per incompe. Si s’estima més pagar en efectiu, li reintegrarem a la seva targeta la totalitat de la quantitat carregada per la reserva i cobrarem la totalitat de l’allotjament en efectiu. Els pagaments de l’allotjament es faran per endavant. Es carregarà al client les reparacions dels desperfectes causats i/o la reposició dels objectes danyats.

Important: Llegiu les nostres Condicions de Reserva

Les seves dades

Nom *
Cognoms *
Correu electrònic *
DNI
Telefon
Adreça Postal
Siguiente

Cancel·lació de reserves:

Per a caps de setmana: sense càrrec les efectuades amb més de 10 dies d’antelació. Les cancel•lacions comunicades entre els 4 i 10 dies previs a l’entrada, comportaran la pèrdua de la quantitat fixada com a reserva. Les cancel•lacions efectuades amb menys de 4 dies d’antelació o no comparèixer el dia previst per l’arribada serà considerat com a cancel•lació de reserva i comportarà el pagament de la totalitat de l’allotjament. Cancel•lada una reserva, l’empresa podrà llogar a un tercer l’apartament o casa de que es tracti.

Per a setmanes complertes: sense càrrec les efectuades amb més de 20 dies d’antelació. Les cancel•lacions comunicades entre 10 i 20 dies abans del inici del sojorn, comportaran la pèrdua de la quantitat fixada com a reserva. Les cancel•lacions efectuades amb menys de 10 dies d’antelació o no comparèixer el dia previst per l’arribada serà considerat com a cancel•lació de reserva i comportarà el pagament de la totalitat de l’allotjament. Cancel•lada una reserva, l’empresa podrà llogar a un tercer l’apartament o casa de que es tracti.

Important:

La formalització de la reserva mitjançant la remissió del formulari adient implica la conformitat del client amb les condicions esmentades.